NASTAVNE METODE

U današnjem svijetu globalizacije i informatizacije potrebno je pružiti mogućnost mladima da se obrazuju na suvremen način,
pružiti im odgovarajuće uvjete za upis na sve fakultete te za ulazak na tržiste rada.

Jezično informatička gimnazija Leonardo da Vinci svojim programom,
koji kombinira strane jezike sa poznavanjem informatike,
omogućava mladima visokokvalitetno obrazovanje prema modernim europskim i svjetskim standardima.

NASTAVA I PEDAGOŠKE METODE

Gimnazija “Leonardo” posebnu pažnju posvećuje obrazovnim metodama.
Temeljem dugogodišnjeg prosvjetnog iskustva ravnateljice, u suradnji sa stručnom sluzbom škole i svim profesorima,
škola primjenjuje niz metoda koje smatra izrazito važnim za razvoj i dobrobit svojih učenika:

- Razredna odjeljenja do 16 učenika

- Individualan pristup

- Rad s nadarenim učenicima

- Razvijanje kreativnog mišljenja i dobre komunikacije

- Suradnja s roditeljima, prijateljskim udrugama i institucijama

- Psihološka služba: susreti s djecom, roditeljima i pomoć u odgoju

POSEBNA OBILJEŽJA JEZIČNO – INFORMATIČKOG PROGRAMA

Gimnazija “Leonardo” provodi program jezične gimnazije uz dodatnu nastave informatike kroz sve četiri godine školovanja.
Odlučili smo se za kombinaciju humanističkog i prirodoslovnog programa
jer smatramo da u trećem tisućljeću znanje samo jedne od ovih sastavnica nije dostatno.
S ujedinjenjem Europe i razvojem globalnog tržišta rada potrebno je biti jezično i informatički pismen,
a izbor srednje škole je pravi trenutak da se počne misliti na budućnost djece:Strani jezici: engleski, talijanski, francuski ili njemački. Ostali strani jezici po dogovoru.


Četverogodišnji program informatike: mogućnost odabira između dvaju različitih stupnjeva informatike.
Svi učenici imajumogućnost pripreme i polaganja ECDL ispita.


 

Prvi stupanj informatike formira izvrsne korisnike računala i svih software-a
koji su potrebni u učenju i na tržistu rada.
Preporuča se djeci koja su humanistički orjentirana, a istovremeno žele dobro ovladati postojećim informatičkim sredstvima.

 

Drugi stupanj informatike je posvećen programiranju, web dizajnu i izradi web stranica.
Preporuča se djeci koja žele produbiti svoje informatičko znanje
te razmišljaju o eventualnom nastavku školovanja na području prirodnih znanosti.

DVOJEZIČNA NASTAVA

POVIJEST I LIKOVNA UMJETNOST

„Sukladno odluci i odobrenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od školske godine 2015./2016. u Privatnoj informatičkoj gimnaziji Leonardo da Vinci uvodi se DVOJEZIČNA NASTAVA NA ENGLESKOM I HRVATSKOM JEZIKU za predmet LIKOVNE UMJETNOSTI i POVIJESTI.“

KREATIVNA NASTAVA

Da, nastava može biti i kreativna!
Ne možemo učiti umjesto naših učenika, ali se možemo potruditi da učenje uz suvremene metode postane što zanimljivije:

- korištenje edukacijskih software-a

- rad na projektima

- rad u grupama

- mogućnost primjene stranih jezika u nastavi drugih predmeta

- radionice

- terenska nastava

POTICANJE INTERESA UČENIKA

Što više interesa imamo, to smo bogatiji.
Lako je razvijati one interese koje već posjedujemo i koji nas vuku naprijed,
no prava sreća je kada nam netko drugi ukaže na zanimljivosti za koje mozda nismo ni znali.
Upravo se uz pomoć nekoga tko nas usmjerava prema neotkrivenim interesnim područjima
može izroditi ljubav prema nečemu što u budućnosti može postati i profesija.

- razne izvannastavne aktivnosti

- kazališne i kino predstave, prigodne izložbe, zanimljivi sajmovi

- mogućnost stručnih ekskurzija

- mogućnost primjene stranih jezika u nastavi drugih predmeta

- sport i izleti

OPREMA ŠKOLE

Gimnazija “Leonardo” je opremljena suvremenim didaktičkim sredstvima:

- najmodernija tehnološka pomagala

- korištenje audio i videodidaktičkih sredstava

- informatički kabinet s mrežom računala za primjenu u informatici i ostalim predmetima