PRIPREME ZA MATURU

GIMNAZIJA “LEONARDO” VEĆ OD PRVOG RAZREDA VELIKU PAŽNJU POSVEĆUJE PRIPREMAMA
ZA POLAGANJE DRŽAVNE MATURE KROZ NASTAVNE PREDMETE.

OD TREĆEG RAZREDA UVODI SE DODATNA NASTAVA ZA PRIPREMU PREDMETA ZA MATURU.
DODATNA NASTAVA ZA IZBORNE PREDMETE JE PO DOGOVORU.