TERENSKA NASTAVA

Nastavne metode naše škole uključju terensku nastavu.
Terenska nastava je osmišljena kao sinergija raznih predmeta, tako da profesori jezika,
umjetnosti, povijesti i geografije surađuju da bi učenike naučili kako multidisciplinarno pristupati učenju.
Svake godine radimo na novim idejama terenske nastave, da bi našim učenicima omogućili
da prošire svoja saznanja.
Pogledajte što uključuje stalna terenska nastava:


Fotogalerija se otvara klikom na linkovePUTOVANJA U PRIPREMI

  • Venecija, Padova, Verona