DEMOKRATSKI MODEL OBRAZOVANJA
Živimo u vremenu velikih i brzih promjena koje utječu na naš svakodnevni život. Kako najbolje iskoristiti vrijeme i energiju koju imamo ključ je razvoja i opstanka u današnjem svijetu. Odlučio sam ovaj prvi članak posvetiti onima koji su u životnoj dobi kada im mogućnosti moraju biti najotvorenije i kada se moraju pripremiti za ulazak u svijet odraslih. Školstvo i obrazovanje naše djece su stoljetna tema i njihov preustroj je konstantna promjena koja treba pratiti globalne trendove, nove načine i tehnologije.

'U demokratskim školama mladi ljudi imaju pravo odlučiti kako, što, gdje i s kim će učiti u okviru onoga što škola može ponuditi, te imaju jednako pravo glasa kod donošenja odluka koje se tiču upravljanja školom, pravila i kazni, ukoliko su kazne potrebne. Redovni demokratski sastanci na kojima svaka osoba ima jedan i jednako vrijedan glas su okosnica demokratskog obrazovanja. Demokratsko obrazovanja bez njih ne postoji.'
Vijeće EUDEC-a

Pojam demokratskog odgoja/škole nije učenje o demokraciji već podrazumijeva uključivanje demokratskih načela, demokratskog djelovanja i nerepresivnog odgoja za mir u sam proces nastave. Efektivno i istinsko usvajanje znanja (naspram činjeničnog i enciklopedijskog) može biti ostvareno jedino kada dijete uči bez straha i stresa, a znanje koje se prenosi je podjednako i važno i zanimljivo učeniku kojem je kroz model demokratskog obrazovanja osigurano da više nije objekt, već subjekt nastavnog procesa. Kao subjekt nastavnog procesa u modelu demokratskog obrazovanja učenik po prvi puta ima slobodu odlučiti što, kada, kako i s kime želi učiti. Djeca koja kroz demokratski način obrazovanja iskuse uzročno-posljedične veze donošenja samostalnih odluka te primjenu demokratskih principa u nastavi vrlo lako i bez zadrške izražavaju svoje mišljenje, bore se za svoja uvjerenja, vična su grupnom radu i rješavanju problema, poštuju tuđe mišljenje te uspješno sudjeluju u radu zajednice.

Demokratski model obrazovanja djeci pruža mogućnost upravljanja vlastitim vremenom i izbor metoda i načina učenja. Djeca koja prolaze takav model odgoja i obrazovanja s lakoćom razvijaju nove strategije, a probleme s kojima se susreću rješavaju na kreativan i inovativan način, razvijajući sustave i alate koji im pomažu u cjeloživotnom obrazovanju. Ključni elementi ovog modela su:

• uklanjanjem suvišnih obrazovnih sadržaja
• suvremenim načinom poučavanja putem istraživačke nastave
• samostalnim i skupnim radom
• težnjom k usvajanju primjenjivog znanja i vještina
• međukulturalnim i nacionalnim dijalogom
• odgojem za mir
• poštivanjem osobnosti i individualnosti svakog djeteta
• pozivanjem djeteta s njegovom vlastitom prirodom
• stvaranjem razrednih zajednica i vijeća učenika s elementima demokratskog upravljanja