Koristiš računalo?
Naravno.
Pojmovi kao Facebook, Twitter, filesharing su ušli u tvoju svakodnevnicu?
Odlično!
No ipak….Služiš li se računalom tako dobro kako misliš?
Provjeri ovdje.
BRZINA TIPKANJA


ECDL VJEŽBE – M6 / PowerPoint prezentacije1

Napravite praznu prezentaciju po predlošku Kviz.

2

Otvorenu prezentaciju spremi u mapu C: Dokumenti/Ponude pod novim nazivom VITAMINI.

3

Minimiziraj vrpcu.

4

Koji je najbolji prikaz za pregled teksta?

5

Što se od slijedećeg smatra dobrom praksom prilikom izrade slajdova? (duge rečenice sigurno ne)

6

Maknite uvlaku sa desne liste sa grafičkim oznakama na slajdu 9.

7

Na slajdu 3 pozadinu područja grafikona promijeni u žutu.

8

Premjestite nazad krug pod imenom Water na slajdu 11.

9

Promijeni izgled slajda 1 u Samo naslov.

10

Promijeni boju pozadine prvog slajda u žutu.

11

Pomakni prvi slajd nakon drugog slajda.

12

Umetni sliku cvijeta na SVE slajdove.

13

Umetni tekst ECDL u podnožje svih slajdova.

14

Umetni broj slajda u podnožje svih slajdova.

15

Upišite tekst Loše stepenište na kraj liste na slajdu 9.

16

Promijenite boju naslova na slajdu 8 u plavu.

17

Promijenite širinu drugog stupca tablice na slajdu 7 u 3 cm.

18

Dodaj novi slajd i umetni tortni grafikon u koji ćeš umetnuti slijedeće podatke: 

Ruže

Tulipani

Neveni

Ljeto

100

200

150

Zima

30

40

90


Za kraj pitanja zatvori Excel.

19

Promijenite boju kriške 4. Kvartal na četvrtom slajdu u crnu.

20

Na slajdu 2 dodajte oblik ispod oblika Voditelj sektora za informatiku.

21

Premjesti sliku bicikliste sa slajda 6 na slajd 8.

22

Primijenite tranzicijski efekt Razgradi na sve slajdove.

23

Dodajte efekt Okvir na ulaz za Water krug na slajdu 11.

24

Izbriši ECDL logotip sa svih slajdova.

25

Umetni podatke u tablicu na slajdu 7, u drugi redak (60 30 10 ). Pritisni Enter za kraj pitanja.

26

Odaberi drugi redak tablice na slajdu 7.

27

Izbrišite kućicu Voditelj sektora za razvoj na organizacijskom dijagramu na slajdu 2.

28

Na slajdu 5 sliku rotirajte za 90 stupnjeva ulijevo.

29

Gdje biste kliknuli da umetnete lijevu bočnu strelicu između slika na slajdu 6.

30

Grupirajte označene oblike na slajdu 10.

31

Primijenite prijelaz Razgradi na slajd 7.

32

Dodajte bilješku Ovo znam na slajd 3.

33

Provjeri pravopis unutar prezentacije i prihvati sve promjene.

34

Ispiši slajd 5.

35

Prijeđi na slijedeći slajd.