POPIS UDŽBENIKA ZA PRVI RAZRED ZA ŠK. GOD. 2016./2017.
Šifra Naziv udžbenika Autori Nakladnik
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
841 KNJIŽEVNI VREMEPLOV 1 : čitanka za 1. razred gimnazije Dragica Dujmović-Markusi PROFIL
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
5081 FON-FON 1 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazije Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer PROFIL
5080 FON-FON 1 : udžbenik hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazije Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer PROFIL
ENGLESKI JEZIK 
5017 INSIGHT INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija Jayne Wildman (s Cathy Myers i Claire Thacker) OXFORD
5018 INSIGHT INTERMEDIATE WORKBOOK : radna bilježnica za engleski jezik, 1. i 2. razred gimnazija Paul Hancock OXFORD
TALIJANSKI JEZIK 
990 STIAMO INSIEME 1 : corso di lingua italiana per le medie superiori : udžbenik talijanskog jezika za srednju školu : 1. godina učenja Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković, Nives Sironić Bonefačić ŠK
991 STIAMO INSIEME 1 : quaderno di esercizi : radna bilježnica uz udžbenik talijanskog jezika za srednju školu : 1. godina učenja Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković, Nives Sironić Bonefačić ŠK
LATINSKI JEZIK
1005 LINGUAE LATINAE ELEMENTA : radna bilježnica uz udžbenik latinskoga jezika : 1. i 2. godina učenja Jadranka Bagarić ŠK
1006 LINGUAE LATINAE ELEMENTA : udžbenik latinskoga jezika za gimnazije : 1. i 2. godina učenja Jadranka Bagarić ŠK
GLAZBENA UMJETNOST
5494 GLAZBENA UMJETNOST 1 : udžbenik glazbene umjetnosti s višemedijskim nastavnim materijalima na 3 CD-a u prvom razredu gimnazije Nada Medenica ŠK
LIKOVNA UMJETNOST
5520 LIKOVNA UMJETNOST 1 : udžbenik likovne umjetnosti u prvom razredu gimnazije Jadranka Damjanov ŠK
POVIJEST
5554 KORACI KROZ VRIJEME 1 : udžbenik povijesti u prvom razredu gimnazije Karolina Ujaković, Svjetlana Vorel ŠK
GEOGRAFIJA
5077 TERRA 1 : udžbenik geografije za prvi razred gimnazije Hrvoje Grofelnik PROFIL
BIOLOGIJA
5475 ŽIVOT 1 : radna bilježnica za biologiju u prvom razredu gimnazije Žaklin Lukša ŠK
5474 ŽIVOT 1 : udžbenik biologije u prvom razredu gimnazije Marijana Krsnik-Rasol, Mladen Krajačić, Žaklin Lukša ŠK
MATEMATIKA
5097 MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za prvi razred gimnazije, 2. polugodište Zvonimir Šikić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Božena Palanović PROFIL
5096 MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za prvi razred gimnazije,  1. polugodište Zvonimir Šikić, Rebeka Kalazić, Snježana Lukač, Božena Palanović PROFIL
FIZIKA 
1071 FIZIKA 1 : zbirka riješenih zadataka za 1. razred gimnazije : A-inačica Vladimir Paar, Vladimir Šips ŠK
1070 FIZIKA 1 : udžbenik fizike za 1. razred gimnazije : A-inačica Vladimir Paar ŠK
KEMIJA 
2142 KEMIJA 1 : udžbenik kemije za 1. razred strukovnih škola s dvogodišnjim programom kemije Mihovil Hus, Dunja Nöthig-Hus ŠK
INFORMATIKA
5088 WWW INFORMATIKA : udžbenik informatike i računalstva s e-podrškom za gimnazije i srednje škole Lidija Kralj, Janja Linardić, Darka Sudarević PROFIL
ETIKA
5484 ETIKA 1 - SMISAO I ORIJENTACIJA : udžbenik u prvom razredu gimnazija i srednjih škola Bruno Čurko, Igor Lukić, Marko Zec, Marina Katinić ŠK
POPIS UDŽBENIKA ZA DRUGI RAZRED ZA ŠK. GOD. 2016./2017.
Šifra Naziv udžbenika Autori Nakladnik
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
2268 KNJIŽEVNI VREMEPLOV 2 : čitanka za 2. razred gimnazije Dragica Dujmović-Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan PROFIL
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
5083 FON-FON 2 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za drugi razred gimnazije Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer PROFIL
5082 FON-FON 2 : udžbenik hrvatskoga jezika za drugi razred gimnazije Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer PROFIL
GEOGRAFIJA
5490 GEOGRAFIJA 2 : udžbenik geografije u drugom razredu gimnazije Mate Matas, Miroslav Sić, Mladen Ante Friganović ŠK
POVIJEST
5555 KORACI KROZ VRIJEME 2 : udžbenik povijesti u drugom razredu gimnazije Željko Samaržija, Denis Detling ŠK
BIOLOGIJA
5477 ŽIVOT 2 : radna bilježnica za biologiju u drugom razredu gimnazije Mišo Rašan, Dalibor Sumpor ŠK
5476 ŽIVOT 2 : udžbenik biologije u drugom razredu gimnazije Antun Alegro, Mladen Krajačić, Andreja Lucić ŠK
ENGLESKI JEZIK 
5017 INSIGHT INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija Jayne Wildman (s Cathy Myers i Claire Thacker) OXFORD
5018 INSIGHT INTERMEDIATE WORKBOOK : radna bilježnica za engleski jezik, 1. i 2. razred gimnazija Paul Hancock OXFORD
TALIJANSKI JEZIK 
996 STIAMO INSIEME 2 : udžbenik talijanskog jezika za 2. razred srednje škole : 2. godina učenja Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković ŠK
995 STIAMO INSIEME 2 : radna bilježnica talijasnkog jezika za 2. razred srednje škole : 2. godina učenja Ingrid Damiani Einwalter, Mirjana Marković Marinković ŠK
MATEMATIKA
5101 MATEMATIKA 2 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za drugi razred gimnazije i tehničke škole, 2. polugodište Zvonimir Šikić, Kristina Jelena Penzar, Snježana Šišić, Damir Šišić PROFIL
5100 MATEMATIKA 2 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za drugi razred gimnazije i tehničke škole, 1. polugodište Zvonimir Šikić, Kristina Jelena Penzar, Snježana Šišić, Damir Šišić PROFIL
FIZIKA 
1075 FIZIKA 2 : zbirka riješenih zadataka za 2. razred gimnazije : A-inačica Vladimir Paar, Vladimir Šips ŠK
1074 FIZIKA 2 : udžbenik fizike za 2. razred gimnazije : A-inačica Vladimir Paar, Vladimir Šips ŠK
GLAZBENA UMJETNOST 
5495 GLAZBENA UMJETNOST 2 : udžbenik glazbene umjetnosti s višemedijskim nastavnim materijalima na 3 CD-a u drugom razredu gimnazije Nada Medenica ŠK
LIKOVNA UMJETNOST
1148 LIKOVNA UMJETNOST 2 - OPĆA POVIJEST UMJETNOSTI : OD PRAPOVIJESTI DO SUVREMENOSTI : udžbenik za 2. razred gimnazije s dvogodišnjim programom likovne umjetnosti Antun Karaman ŠK
ETIKA
5485 ETIKA 2 - ČOVJEK KAO DRUŠTVENO BIĆE : udžbenik u drugom razredu gimnazija i srednjih škola Dafne Vidanec ŠK
LATINSKI JEZIK
1006 LINGUAE LATINAE ELEMENTA : udžbenik latinskoga jezika za gimnazije : 1. i 2. godina učenja Jadranka Bagarić ŠK
1005 LINGUAE LATINAE ELEMENTA : radna bilježnica uz udžbenik latinskoga jezika : 1. i 2. godina učenja Jadranka Bagarić ŠK
INFORMATIKA
5088 WWW INFORMATIKA : udžbenik informatike i računalstva s e-podrškom za gimnazije i srednje škole Lidija Kralj, Janja Linardić, Darka Sudarević PROFIL
VJERONAUK
1163 ODVAŽNI SVJEDOCI : udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Dušan Vuletić SALESIANA
KEMIJA
2145 KEMIJA 2 : udžbenik kemije za 2. razred strukovnih škola s dvogodišnjim programom kemije Mihovil Hus, Dunja Nöthig-Hus ŠK
POPIS UDŽBENIKA ZA TREĆI RAZRED ZA ŠK. GOD. 2016./2017.
Šifra Naziv udžbenika Autori Nakladnik
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
3014 KNJIŽEVNI VREMEPLOV 3 : čitanka iz hrvatskoga jezika za treći razred gimnazije Dragica Dujmović-Markusi, Sandra Rosseti-Bazdan PROFIL
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
5085 FON-FON 3 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za treći razred gimnazije Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer PROFIL
5084 FON-FON 3 : udžbenik hrvatskoga jezika za treći razred gimnazije Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer PROFIL
GEOGRAFIJA
5491 GEOGRAFIJA 3 : udžbenik geografije u trećem razredu gimnazije Hermenegildo Gall, Mate Maras ŠK
POVIJEST
5556 KORACI KROZ VRIJEME 3 : udžbenik povijesti u trećem razredu gimnazije Ivan Dukić, Nikolina Alfirević Talargić, Anita Budor Despot ŠK
BIOLOGIJA
5478 ŽIVOT 3 : udžbenik biologije u trećem razredu gimnazije Žaklin Lukša, Sanja Mikulić ŠK
5479 ŽIVOT 3 : radna bilježnica za biologiju u trećem razredu gimnazije Žaklin Lukša, Sanja Mikulić ŠK
ENGLESKI JEZIK 
5021 INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija Jayne Wildman, Fiona Beddall OXFORD
5022 INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK : radna bilježnica za engleski jezik, 3. i 4. razred gimnazija Mike Sayer, Rachael Roberts OXFORD
NJEMAČKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK
4801 DIREKT NEU 1 : udžbenik i radna bilježnica u jednom svesku za 1. razred gimnazija  (1. godina učenja) sa audio CD-om Giorgio Motta, Beata Ćwikowska, Olga Vomáčková, Tomáš Černý; suradnica u preradi: Blaženka Abramović KLETT
FRANCUSKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK
3588 LE NOUVEAU TAXI! 1 : radna bilježnica francuskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija  i četverogodišnjih strukovnih škola Guy Capelle, Robert Menand ALGORITAM
3992 LE NOUVEAU TAXI! 1 : udžbenik francuskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija  i četverogodišnjih strukovnih škola Guy Capelle, Robert Menand ALGORITAM
TALIJANSKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK
998 STIAMO INSIEME 3 : udžbenik talijanskog jezika za srednju školu : 3. godina učenja Ingrid Damiani Einwalter ŠK
997 STIAMO INSIEME 3 : radna bilježnica uz udžbenik talijanskog jezika za srednju školu : 3. godina učenja Ingrid Damiani Einwalter ŠK
MATEMATIKA - ZA OPĆU, JEZIČNU I KLASIČNU GIMNAZIJU
5105 MATEMATIKA 3 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za treći razred gimnazije i tehničke škole, 2. polugodište Zvonimir Šikić, Ivanka Bujan-Slamić, Marija Crnković, Roberta Germin Mileta, Ljiljana Jeličić PROFIL
5104 MATEMATIKA 3 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za treći razred gimnazije i tehničke škole, 1. polugodište Zvonimir Šikić, Ivanka Bujan-Slamić, Marija Crnković, Roberta Germin Mileta, Ljiljana Jeličić PROFIL
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI GIMNAZIJSKI PROGRAM
1079 FIZIKA 3 : udžbenik za 3. razred gimnazije (A inačica programa) Vladimir Paar ŠK
1080 FIZIKA 3 : zbirka riješenih zadataka za 3. razred gimnazije (A inačica programa) Vladimir Paar, Vladimir Šips ŠK
GLAZBENA UMJETNOST - ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM
5496 GLAZBENA UMJETNOST 3 : udžbenik glazbene umjetnosti s višemedijskim nastavnim materijalima na 3 CD-a u trećem razredu gimnazije Rozina Palić Jelavić, Nada Medenica ŠK
LIKOVNA UMJETNOST
1150 STILOVI RAZDOBLJA ŽIVOT 2 : od romanike do secesije : udžbenik za 3. razred gimnazije Radovan Ivančević PROFIL
PSIHOLOGIJA
1129 PSIHOLOGIJA : udžbenik za gimnazije Slavko Kljajić, Maja Kolega, Silvija Szabo, Branimir Šverko, Tanja Turudić-Ćuljak, Predrag Zarevski ŠK
SOCIOLOGIJA
1130 SOCIOLOGIJA : udžbenik za 3. razred gimnazije Nenad Fanuko PROFIL
LOGIKA
1133 LOGIKA : udžbenik za 3. razred gimnazije Srećko Kovač HSN
ETIKA
5486 ETIKA 3 - BIOETIKA DANAS : udžbenik etike u trećem razredu gimnazija i srednjih škola Maja Žitinski ŠK
VJERONAUK
4855 ŽIVOTOM DAROVANI : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 3. razred srednjih škola Dejan Čaplar, Dario Kustura, Ivica Živković KS
POPIS UDŽBENIKA ZA ČETVRTI RAZRED ZA ŠK. GOD. 2016./2017.
Šifra Naziv udžbenika Autori Nakladnik
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
3893 KNJIŽEVNI VREMEPLOV 4 : čitanka za četvrti razred gimnazije Dragica Dujmović-Markusi, Terezija Pavić-Pezer, Sandra Rosseti-Bazdan PROFIL
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
5087 FON-FON 4 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer PROFIL
5086 FON-FON 4 : udžbenik hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer PROFIL
GEOGRAFIJA
5079 TERRA 4 : udžbenik geografije za četvrti razred gimnazije Hrvoje Grofelnik PROFIL
POVIJEST
5557 KORACI KROZ VRIJEME 4 : udžbenik povijesti u četvrtom razredu gimnazije Krešimir Erdelja, Igor Stojaković ŠK
BIOLOGIJA
5483 EKOLOGIJA : radna bilježnica za biologiju u četvrtom razredu gimnazije i srednje strukovne škole Mišo Rašan ŠK
5480 GENETIKA I EVOLUCIJA : udžbenik biologije u četvrtom razredu gimnazije Mirjana Pavlica, Josip Balabanić ŠK
5481 GENETIKA I EVOLUCIJA : radna bilježnica za biologiju u četvrtom razredu gimnazije Sanja Mikulić, Dalibor Sumpor ŠK
5482 EKOLOGIJA : udžbenik biologije u četvrtom razredu gimnazije i srednje strukovne škole Milan Meštrov, Draganović Zrnka ŠK
ENGLESKI JEZIK 
5021 INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija Jayne Wildman, Fiona Beddall OXFORD
5022 INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK : radna bilježnica za engleski jezik, 3. i 4. razred gimnazija Mike Sayer, Rachael Roberts OXFORD
NJEMAČKI JEZIK 
FRANCUSKI JEZIK 
3588 LE NOUVEAU TAXI! 1 : radna bilježnica francuskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija  i četverogodišnjih strukovnih škola Guy Capelle, Robert Menand ALGORITAM
3992 LE NOUVEAU TAXI! 1 : udžbenik francuskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija  i četverogodišnjih strukovnih škola Guy Capelle, Robert Menand ALGORITAM
TALIJANSKI JEZIK
1002 STIAMO INSIEME 4 : udžbenik za 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola Ingrid Damiani Einwalter ŠK
1001 STIAMO INSIEME 4 : radna bilježnica za 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola Ingrid Damiani Einwalter ŠK
MATEMATIKA 
5109 MATEMATIKA 4 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred gimnazije i tehničke škole, 2. polugodište Zvonimir Šikić, Milena Ćulav Markičević, Petar Vranjković PROFIL
5108 MATEMATIKA 4 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred gimnazije i tehničke škole, 1. polugodište Zvonimir Šikić, Milena Ćulav Markičević, Petar Vranjković PROFIL
FIZIKA 
1083 FIZIKA 4 : udžbenik za 4. razred gimnazije Vladimir Paar ŠK
2254 FIZIKA 4 : zbirka riješenih zadataka iz fizike za 4. razred gimnazije Vladimir Paar, Vladimir Šips ŠK
GLAZBENA UMJETNOST 
5497 GLAZBENA UMJETNOST 4 : udžbenik glazbene umjetnosti s višemedijskim nastavnim materijalima na 3 CD-a u četvrtom razredu gimnazije Rozina Palić Jelavić, Nada Medenica ŠK
LIKOVNA UMJETNOST
1151 STILOVI, RAZDOBLJA, ŽIVOT 3 : umjetnost i vizualna kultura 20. stoljeća : udžbenik za 4. razred gimnazije Radovan Ivančević PROFIL
FILOZOFIJA
5488 FILOZOFIJA - UVOD I POVIJEST : udžbenik filozofije u četvrtom razredu općih, jezičnih i klasičnih gimnazija Boris Kalin ŠK
POLITIKA I GOSPODARSTVO
1135 POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za 4. razred gimnazije Nenad Fanuko PROFIL
ETIKA
5487 ETIKA 4 - ETIKA ILI O DOBRU : udžbenik etike u četvrtom razredu gimnazija i srednjih škola Petar Jakopec ŠK
VJERONAUK
2889 SVJETLOM VJERE : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 4. razred srednjih škola Ana Thea Filipović, autorski tim KS